skip to Main Content

Wat is de WhvbZ?

In 1984 is de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegengheden (WhvbZ) opgesteld. Deze was om toezicht te houden op een openbaar zwembad en te zorgen dat hygiëne en veiligheid hier goed geregeld zijn. Later is het toezicht uitgebreid naar zwembaden die niet-openbaar zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld hotels en campings. Ook horen sinds 2000 therapiebaden in de medische wereld bij de WhvbZ.

De Provincie zorgt voor toezicht over zowel zwembaden als ook oppervlaktewater waarin gezwommen mag worden. Immers gelden dit ook als openbare zwemmogelijkheden.

Als iemand een zwembad wil aanleggen, aanpassen of uitverbreiden dan moet deze de Pronvincie inschakelen. Laatstgenoemde partij kan op haar beurt een beleid vaststellen die zorgt voor inspecties bij de betreffende plek.

WhvbZ

Back To Top